9κ 2021 ΦΕΚ: Που θα γίνουν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ;

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση είναι η 9K/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την στελέχωση των φυλακών.

Στα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Θα υπάρξει πρόσληψη 188 μόνιμων υπαλλήλων για το Κατάστημα Κράτησης στη Δράμα και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.