Εύβοια: Τι σημαίνει αυστηρό lockdown για τη Χαλκίδα;

Ευχόμαστε να μην συμβεί ποτέ στη Χαλκίδα ένα αυστηρό lockdown.

Σε περίπτωση που συμβεί θα ισχύουν τα παρακάτω:

Απαγόρευση μετακίνησης εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας

-Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών. Θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

Τα Λύκεια δεν θα ανοίξουν και θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα γυμνάσια στην Εύβοια θα ανοίξουν κανονικά.

Όσον αφορά τα μαγαζιά, θα επιστρέψουν στο click away.