Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά την θερινή περίοδο 2021

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά την θερινή περίοδο 2021

Η αλλαγή της ώρας αλλάζει και τις ώρες κοινής ησυχίας.

Δείτε αναλυτικά το ωράριο και τι τιμωρία υπάρχει για την διατάραξη κοινής ησυχίας

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 έως 17.30 (μεσημβρινή) και από 23.00 έως 07.00 (νυκτερινή).

Ως θερινή περίοδος 2020 λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου 2021 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας. Ποινή φυλάκισης για τους παραβάτες

Με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών

Οι ώρες κοινής ησυχίας προβλέπονται από την παρακάτω Αστυνομική Διάταξη:

Αριθ. 1023/2/37-ια. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3 – ΦΕΚ B 15 – 12.01.1996