Πότε έχουμε το ψυχοσάββατο το 2021;

Κεριά
Κεριά

Πότε έχουμε ψυχοσάββατο το 2021;

Ψυχοσάββατο είναι η κοινή ονομασία του Σαββάτου πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής

Για το 2021 το πρώτο ψυχοσάββατο πέφτει στις 6 Μαρτίου, ενώ το δεύτερο ψυχοσάββατο πέφτει στις 19 Ιουνίου.