Το μπράβο του επιμελητηρίου στη ΔΟΥ Χαλκίδας

Το Επιμελητήριο Ευβοίας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εξάρει την λειτουργία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Χαλκίδας, κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, τονίζοντας τα εξής:

«Όλες οι συναλλαγές με την Δ.Ο.Υ Χαλκίδας κατά την κρίσιμη περίοδο πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με το ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση της Δ.Ο.Υ ήταν άμεση και έγκαιρη, αν και το προσωπικό της ήταν μειωμένο και παρά την πρωτοφανή κατάσταση, που επικρατούσε και όλοι βιώσαμε.

Το προσωπικό της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας προσαρμόσθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες.

Ειδικότερα, το τμήμα Μητρώου και το τμήμα Ελέγχου που δέχτηκαν τα περισσότερα emails λειτούργησαν με ταχύτητα και αποτελεσματικά και εξυπηρέτησαν πολλές δεκάδες επιχειρήσεις.

Η Δημόσια Διοίκηση έχει ανάγκη τέτοια παραδείγματα και αξίζει να εξάρουμε την συνέπεια και την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.»