Τι αλλάζει με τις αγροτικές επιδοτήσεις;

Γράφει η Μακρή Αναστ. Φωτεινή, Λογίστρια Φοροτεχνικός, Ειδική στην αγροτική φορολογία, [email protected] 6955683021

Το άρθρο 33 έρχεται να βάλει τάξη, τροποποιώντας, το άρθρο 8 του ν. 4172/2013. Η ΠΟΛ 1116/2015 ως διευκρινιστικής του ν. 4172/2013, όριζε ότι οι επιδοτήσεις φορολογούνται στο χρόνο που ανήκουν. Ο νέος νόμος δίνει τέλος στο βάσανο με τις συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας που υποβάλλουμε για αναδρομικές επιδοτήσεις. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 4772/2021 λέει ότι από 1/1/21 οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται στον χρόνο είσπραξης τους.

Αναλυτικότερα, στην παράγραφο 4 του ν. 4172/2013 και στο άρθρο 8 όριζε ο νομοθέτης “Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του. Κατ` εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.”

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ M.Sc – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ

Στο άρθρο 33 του ν. 4722/2021 “Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.”

Αυτό το νέο μέτρο θα ισχύσει από 1/1/21 οπότε για το 2020 παραμένει η υποχρέωση, για τελευταία χρονιά, να προβούμε σε συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας αν απ’ την βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για φορολογική χρήση υπάρχουν αναδρομικά ποσά επιδοτήσεων που ανήκουν σε άλλα φορολογικά έτη