Ταυτότητα στο κινητό: Ποια τα βήματα;

pc
pc (pexels.com)

Δείτε τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε ταυτότητα στο κινητό σας.

Η covid free gr wallet ταυτότητα είναι διαθέσιμη στο κινητό μας.

Η εφαρμογή covid free gr wallet, περιέχει στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία.

Αντί για την ταυτότητα τους οι πολίτες μπορούν πλέον να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

Αρχικά ο πολίτης κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια, μπαίνει την οθόνη «Ταυτοπροσωπία» και ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης του εγγράφου εισάγοντας τους κωδικούς Taxisnet ή web banking.

Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης στον επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του πολίτη.