Ξεκίνησε εργασίες σε σχολεία ο Δήμος Χαλκιδέων!

Ο Δήμος Χαλκιδέων, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης των σχολικών μονάδων, προχώρησε, κατά το προηγούμενο διάστημα, σε εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανανέωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

u 1ο Δημοτικό Σχολείο

Εργασίες επισκευών και εξωτερικοί χρωματισμοί

u 7ο Δημοτικό Σχολείο

Εργασίες εσωτερικών ελαιοχρωματισμών

u 12ο Δημοτικό Σχολείο

Εργασίες συντήρησης και ολικής επισκευής στους χώρους υγιεινής

u 21ο Δημοτικό Σχολείο

Εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών ελαιοχρωματισμών

u 1ο Γυμνάσιο

Εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών ελαιοχρωματισμών

u 5ο Γυμνάσιο

Εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών ελαιοχρωματισμών

u 1ο Λύκειο

Εργασίες εσωτερικών ελαιοχρωματισμών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ

u Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου – Παντειχίου

Επισκευές όψεων και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί

u Δημοτικό Σχολείο Βαθέος

Εργασίες επισκευών και εξωτερικοί χρωματισμοί

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

u 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

Εργασίες εσωτερικών ελαιοχρωματισμών

u Δημοτικό Σχολείο Φύλλων

Εργασίες συντήρησης και επισκευών στους χώρους υγιεινής

Αντίστοιχες εργασίες θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα και σε άλλες σχολικές μονάδες του Δήμου.