ΣυνΕργασία: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Νέα μέτρα στήριξης θα έρθουν στην κυβέρνηση λόγω Όμικρον.

Ακούγεται ότι στο τραπέζι θα είναι νέοι δικαιούχοι του επιδόματος 534 ευρώ και θα υπάρξει επέκταση του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ακούγεται ότι θα δοθεί παράταση του πακέτου μέτρου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ το οποίο ήδη εφαρμόζεται, διευρύνοντας την περίμετρο των δικαιούχων.

Αυτή την περιόδο δικαιούχοι είναι όσοι εργάζονται στον κλάδο της εστίασης, στο εμπόριο και τα ξενοδοχεία.

Σκέψεις στην κυβέρνηση υπάρχουν να επαναφέρουν το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ), την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για καλλιτέχνες και την επέκταση του Προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Την ίδια στιγμή για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021 (τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση, τα οποία είναι ίδια με αυτά που ίσχυαν για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.