Στάνη

Την λένε και μαντρί και είναι ο περιφραγμένος χώρος που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των κοπαδιών, κυρίως αιγοπροβάτων, το βράδυ.

Είναι η εγκατάσταση που είναι συνήθως στα ορεινά μακρυά από τα χωριά.