Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Καλύβια Καρύστου, στο Δήμο Καρύστου ΠΕ Ευβοίας» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), με κωδικό 2014ΣΕ51400000 (π.κ.1960ΣΕ01400001), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έξι(6) μήνες για τη θέση του ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και τρείς(3) μήνες για τις θέσεις του ΥΕ Εργατοτεχνιτών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, αν και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη χρηματοδότηση(όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaeuv@culture.gr
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2221022402)
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της
Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ.2221022402).

Αν θες να μείνεις στιλάτος την περίοδο της καραντίνας, η λύση είναι μία...

Insurance Market: Κέρδισε ως -40% το χρόνο στην ασφάλειά σου!