10κ 2021 προκήρυξη: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 10κ 2021, λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη 10κ 2021, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά 2131319100 – Επιλογή 2 ή μέσω email στο [email protected]