Προκήρυξη 11κ 2021: Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα;

Τοπίο
Τοπίο

Εκδόθηκε η 11κ 2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ- Δείτε ποιους αφορούσε και μέχρι πότε ήταν οι αιτήσεις.

Αφορούσε 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έληξε την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά μπορούσαν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα γίνει αρχές 2022.