Προκήρυξη πυροσβεστική με πανελλήνιες 2021

pc
pc (πηγή: pexels.com)

Προκήρυξη πυροσβεστική με πανελλήνιες 2021

Κυρώθηκαν οι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του διαγωνισμού, της υπ’ αριθ. 28812 οικ. Φ.300.1/19-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΣΠ46ΜΤΛΒ-422) Απόφασης Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022».

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες:

  1. Ικανοί υποψήφιοι ΓΕΛ
  2. Ικανοί υποψήφιοι ΕΠΑΛ
  3. Μη Ικανοί υποψήφιοι