Προκήρυξη ΟΣΕ 2022: Πότε θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις;

προκηρυξη οσε 2022, οσε προσληψεισ 2022, οσε προσληψεισ, προκήρυξη οσε 2022 φεκ
Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης του ΟΣΕ. un splash

Έρχεται νέα προκήρυξη ΟΣΕ 2022 – Πότε έρχονται οι προσλήψεις.

Η προκήρυξη του ΟΣΕ θα δώσει εργασία σε απόφοιτους λυκείου και ΙΕΚ στον ΟΣΕ. Αναλυτικά θα δείτε παρακάτω τις ειδικότητες και τα προσόντα.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης του ΟΣΕ

Από αυτή την προκήρυξη ΟΣΕ θα εργαστούν 90 υπάλληλοι. Οι ειδικότητες θα είναι σταθμαρχών και κλειδούχων. Τα αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές του 2023. Ο χρονικός ορίζοντας για τις προσλήψεις είναι τον Μάρτιο του 2023.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν και τα προσόντα

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Θα υπάρξουν και άλλες προκηρύξεις στον ΟΣΕ

Θα υπάρξει και άλλη προκήρυξη, μέσω ΑΣΕΠ, με θέσεις εργασίας ως το τέλος του 2023.