Πότε περνάω ΚΤΕΟ με αριθμό κυκλοφορίας;

Δρόμος
Δρόμος Χαλκίδας

Είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί φίλοι οδηγοί. Αυτό το μέτρο ίσχυε στο παρελθόν. Τώρα αυτό άλλαξε…

Όλα τα οχήματα πρέπει να περνούν από Τεχνικό Έλεγχο τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να «παραταθεί» για περίπου μία εβδομάδα.

Στην συνέχεια, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια.