Πότε είναι του Αγίου Πνεύματος το 2022;

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος 2022 θεωρείται από πολλούς μια τριήμερη αργία επειδή είναι μαζί με το Σαββατοκύριακο.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι μια σημαντική γιορτή για την θρησκεία μας όπου έχει οριστεί αργία για το δημόσιο τομέα.

Αυτή η μεγάλη μέρα πέφτει την Δευτέρα στις 13 Ιουνίου 2022. Τέλος η επόμενη αργία πέφτει στις 15 Αυγούστου και λέγεται η κοίμηση της Θεοτόκου.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2021:

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2022, Δευτέρα
28η Οκτωβρίου 2022, Παρασκευή
Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2022, Κυριακή
Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2022, Δευτέρα.