Πότε έγινε το brexit;

Πότε έγινε το brexit

Στις 23 Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγε δημοψήφισμα και ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, με 52 % έναντι 48 %.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, τα μεσάνυχτα τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία αποχώρησης και το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.