Πότε βγαίνω στην σύνταξη;

Ελληνική σημαία
Ελληνική σημαία

Πότε βγαίνω στην σύνταξη;

Τέσσερις είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνουν οι μητέρες ανηλίκων προκειμένου να αποκτήσουν «διαβατήριο» στη σύνταξη νωρίτερα από τα 67 με πλήρη σύνταξη και νωρίτερα από τα 62 με μειωμένη.

Ειδικότερα θα πρέπει:

-Να έχουν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012.

-Να είναι παλαιές ασφαλισμένες δηλαδή να είχαν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από το 1993.

-Να έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή τις 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012.

-Να κατοχυρώνουν το κατά περίπτωση νέο όριο ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015 έως 2021 ανεξάρτητα εάν αυτό το συμπληρώνουν μετά την 1/1/2022.