Πόσα άτομα επιτρέπονται στο αυτοκίνητο;

Από την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, επιτρέπονται περισσότεροι επιβάτες στις μετακινήσεις με αυτοκίνητα και ταξί. Δεν ξεχνάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η χρήση της μάσκας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που εκδόθηκε αυξάνεται το όριο επιβατών και επιτρέπονται:

-Συνολικά τέσσερα άτομα στα ΙΧ αυτοκίνητα (τρεις επιβάτες και ο οδηγός)
-Συνολικά τέσσερα άτομα στα ταξί (τρεις επιβάτες και ο οδηγός)
-Συνολικά τέσσερα άτομα στα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό έως 7 θέσεων
-Συνολικά μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα ειδικής μίσθωσης και επιβατηγά ΙΧ οχήματα με οδηγό 9 θέσεων
-Συνολικά μέχρι 3 άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα

Η εξαίρεση του ορίου των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα ή άτομο που χρήζει βοήθειας για τη μετακίνηση του.