Πότε ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού;

Νοσοκομείο Χαλκίδας
Νοσοκομείο Χαλκίδας

Και όμως λήγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Νέο πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να εκδίδουν οι πολίτες, μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr μετά τον εμβολιασμό τους με την τρίτη δόση.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού έχει «ημερομηνία λήξης» για όλους τους πολίτες. Η ανανέωση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση στα πλαίσια της νέας δέσμης μέτρων.

Για παράδειγμα ηλικιωμένος που ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του στις 16 Ιουλίου 2021, θα πρέπει να έχει κάνει το εμβόλιο μέχρι τις 2 Μαρτίου που λήγει το πιστοποιητικό του.

Πλέον το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών, παύει να ισχύει επτά μήνες από την έκδοση του. Παράλληλα θα να δοθεί, ένας μήνας περιθώριο για τον εμβολιασμό, των άνω των 60 ετών, με την 3η δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι το νέο πιστοποιητικό έχει άμεση ισχύ και δεν χρειάζεται να παρέλθει το διάστημα των 14 ημερών, όπως ισχύει για τον εμβολιασμό με δύο δόσεις (ή μία, αν πρόκειται για το μονοδοσικό εμβόλιο).