Παραμερίτες

Οι Παραμερίτες είναι ορεινό χωριό κοντά στο Αλιβέρι.
Ιδρύθηκε επί Φραγκοκρατίας και αργότερα οι Παραμερίτες προσαρτήθηκαν στον δήμο Ταμυναίων.

Διαβάστε όλα τα νέα για τους Παραμερίτες.