Και τρίτο μικροβιολόγο απέκτησε το νοσοκομείο Καρύστου

Νοσοκομείο
Νοσοκομείο

Ανέλαβε Υπηρεσία στο Νοσοκομείο Καρύστου και τρίτος μικροβιολόγος ο οποίος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών και έχει κατά σειρά εργαστεί στο Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» και στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

Σε ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου τονίζεται ότι:

« Η παρουσία τρίτου μόνιμου Μικροβιολόγου, για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο Καρύστου, θα ενισχύσει την εφημεριακή του κάλυψη, θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του εργαστηρίου και θα συνδράμει στην εισαγωγή νέων εργαστηριακών εξετάσεων.»