Λιμεναρχείο Χαλκίδας

Το λιμεναρχείο βρίσκεται στη Χαλκίδα.

Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 2 Χαλκίδα – Τ.Κ. 34100 2. Κώτσου & Παίδων Χαλκιδα – Τ.Κ. 34100
Τηλ:
22210 88888, 22213 52521
Fax:
22210 88888 – 25591