Κινητικότητα 2021 β κύκλος: Πότε ξεκινάει;

Χαλκίδα
Χαλκίδα

Την εκκίνηση του β κύκλου κινητικότητας 2021 δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά την ολοκλήρωση του α κύκλου κινητικότητας έτους 2021 στις 15.9.21, ο β κύκλος κινητικότητας έτους 2021 ξεκινά και θα είναι διαθέσιμος μέχρι 29 Οκτωβρίου.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του α κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Επίσης μπορούν να κάνουν αίτηση οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.