Καύσωνας και εργασία: Ποια είναι τα μέτρα;

Παραλία
Παραλία

Καύσωνας και εργασία: Ποια μέτρα μπορούν να παρθούν στον ιδιωτικό τομέα;

Η εβδομάδα συνεχίζει να έχει υψηλές θερμοκρασίες.

Η εγκύκλιος του υπουργείου ορίζει συγκεκριμένες, ακραίες περιπτώσεις, από τις 12.00 μ.μ., έως τις 16.00 μ.μ., στις οποίες υπάρχει πραγματική δυσκολία.

Ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει αν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες, ώστε να εφαρμοστεί η εγκύκλιος;

Ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, ανάλογα με τη φύση της δουλειάς, θα συμφωνήσουν αν θα συνεχίσει ο εργαζόμενος ή θα διακόψει τις εργασίες του, τις ώρες που προβλέπονται.

Από την ίδια την εγκύκλιο προσδιορίζεται ότι θα υπάρχει συνεννόηση των δύο μερών.