Επιστροφή φόρου 2021: Πότε θα πληρωθεί;

Χρήματα
Χρήματα (pexels.com)

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή φόρου για το 2021;

Επιστροφή φόρου φέρνουν τα περισσότερα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων σε χιλιάδες φορολογούμενους.

Φέτος, σύμφωνα με την ΑΑΕΔ, τα χρήματα της επιστροφής είτε θα συμψηφιστούν με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, είτε θα αποδοθούν στους δικαιούχους με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους αυτούς, που έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωσης διαπιστώσουν ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα είναι πιστωτικό, δικαιούνται δηλαδή επιστροφή φόρου.

Μέχρι να φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς υπάρχει μεγάλη διαδικασία.

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα το εκκαθαριστικό σημείωμα και ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι έχει επιστροφή φόρου.

Απαιτούνται διαδικασίες ελέγχου, για τυχόν εκκρεμείς οφειλές ή για λάθη, σκόπιμα ή μη. Για τον παραπάνω λόγο αργεί να καταβληθεί η επιστροφή φόρου.