Επίδομα άδειας καλοκαιριού: Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Πολλοί προγραμματίζουν τις διακοπές τους ύστερα από μία σκληρή καραντίνα.

Για την φετινή άδεια των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και όχι μέχρι το τέλος του έτους που ισχύει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι η εξάντληση των ημερών άδειας του 2021 μπορεί να γίνει έως τις 31 Μαρτίου 2022. Αναλυτικότερα, παρατείνεται η δυνατότητα μεταφοράς και μετά την 30η Ιουνίου 2021 του υπολοίπου της ετήσιας άδειας αναψυχής του 2020.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου αδείας για όσους τελούσαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η ρύθμιση προβλέπει πως η άδεια του 2020 μπορεί να ληφθεί και τμηματικά εντός του 2021 και του 2022.