Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2022: Πότε θα πληρωθεί;

Πότε ξεκινά η πληρωμή για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

Οι πληρωμές στους δικαιούχους για το επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης θα γίνουν μετά την έγκριση (με υπουργική απόφαση) δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής (δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που θα καταβληθούν αυτό το μήνα είναι και το επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα πληρωθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.