Πότε πληρώνεται το εκλογικό επίδομα 2024

Πότε

Πότε πληρώνονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και πότε συνήθως γίνεται

Τα ποσά για το εκλογικό επίδομα των Ευρωεκλογών 2024 και τι ισχύει ανά περίπτωση.
Εκλογικό επίδομα πρέπει να περιμένουν τις επόμενες ημέρες για τις Ευρωεκλογές 2024, δικαστικοί αντιπρόσωποι, δικηγόροι, εφορευτική επιτροπή αλλά και σε δημοσίους υπαλλήλους.

Πάντα το εκλογικό επίδομα πληρώνεται στους δικαιούχους λίγες ημέρες αφού πραγματοποιηθούν οι όποιες εκλογές, ενώ αναμένεται εγκύκλιος για το ποια μέρα ακριβώς θα γίνει ακριβώς η πληρωμή.

Η ημερήσια αποζημίωση για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τους αναπληρωτές τους και τους δημοσίους υπαλλήλους που θα λειτουργήσουν ως διερμηνείς, ανέρχεται στα 120 ευρώ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τα ποσά και τον τρόπο καταβολής τους.

Συγκεκριμένα, οι διορισμένοι δικηγόροι και γραμματείς θα λάβουν κατά ανώτατο όριο ποσό έως 1.080 ευρώ. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, όπως καθορίστηκε για πρώτη φορά στις προηγούμενες εκλογές, θα εισπράξουν 40 ευρώ.

Συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Ημέρες απασχόλησης
Οι έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής απασχολούνται έως επτά (7) ημέρες και οι αναπληρωτές έξι (6) ημέρες

Για τους αντιπρόσωπους δικαστικής αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής:

i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης:

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Κύθηρα και Αντικύθηρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Θάσος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, Ψαρά και Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.
ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης:

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.
iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης:

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν. Στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που υπηρετούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Σύρο και Νάξο και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους.
Αναπληρωτές αντιπρόσωποι
i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης:

Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Κύθηρα και Αντικύθηρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Θάσος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, Ψαρά και Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.
ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης:

Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν σε αυτές τις Περιφερειακές Ενότητες.
iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης:

Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετούν.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β1’ Αθηνών (Βορείου Τομέα), Β2’ Αθηνών (Δυτικού Τομέα) και Β3’ Αθηνών (Νοτίου Τομέα) Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ Πειραιώς και Β’ Πειραιώς, Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης.
Γραμματείς εφορευτικών και διερμηνείς τουρκικής γλώσσας καθώς και μέλη εφορευτικών επιτροπών:
i. Μία (1) ημέρα απασχόλησης:

Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.
Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που θα εκτελέσουν καθήκοντα.

Δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί γραμματείς

Παράλληλα από 450 έως 1.100 ευρώ η εκλογική αποζημίωση σε 1.812 δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς ενώ στα 1.000 ευρώ θα είναι η αποζημίωση για 6.854 δικαστικούς υπαλλήλους

Ειδικότερα, μία από αυτές προβλέπει την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και μέχρι τον αριθμό των 100 ατόμων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Το ποσό που θα καταβληθεί σε αυτούς ανέρχεται στα 450 ευρώ, ανεξαρτήτως βαθμού, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

Ειδική εκλογική αποζημίωση ύψους 1.100 ευρώ σε 1.712 δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Κράτους (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Εφετών και Εισαγγελιών Εφετών), προβλέπει άλλη υπουργική απόφαση για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Συγκεκριμένα, ορίζεται πως αποζημίωση θα λάβουν 8 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, 2 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, 1,317 λειτουργοί στα Πρωτοδικεία, 282 στις Εισαγγελίες Πρωτοδικείων, 71 στα Εφετεία και 32 λειτουργοί στις Εισαγγελίες Εφετών.

Εύβοια νέα σήμερα

Εύβοια: Τι απίστευτο είδε μέσα σε έναν κουβά; Δείτε την φωτογραφία.

Εύβοια: Δείτε πως σώθηκε μια γυναίκα από βέβαιο θάνατο

Ακολουθήστε το evianews.com στο Google News  για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.

Δείτε τα τελευταία νέα από τη Χαλκίδα και την Εύβοια με την υπογραφή του evianewsτου Γιώργου Κουτσελίνη.