Εγγραφές λυκείου: Ποια η διαδικασία;

Σχολείο
Σχολείο

Εγγραφές λυκείου: Ποια η διαδικασία;

Μπορεί να γίνει η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση αλλά και η διαγραφή τους.

Οι αιτήσεις για τις κατ΄ εξαίρεση εγγραφές Π.ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται χειρόγραφα στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών εμφανίζονται μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) και θα είναι ορατά για τα ΕΠΑ.Λ. από την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 09.00.

Οι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους την Τετάρτη 08-09-2021 και την Πέμπτη 09-09-2021 στη σχολική μονάδα που έχουν κατανεμηθεί.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών εμφανίζονται μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά μετά την είσοδο μέσω TAXIS) και θα είναι ορατά για τα Λύκεια από την από την Πέμπτη 09-09-2021 και ώρα 09.00.