Δωρόσημο Αυγούστου 2021: Πότε θα γίνει η πληρωμή των οικοδόμων;

Χαλκίδα
Χαλκίδα

Δωρόσημο Αυγούστου 2021: Πότε θα γίνει η πληρωμή των οικοδόμων;

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 2021, αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί->Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (gov.gr).