Πότε αρχίζει η προκήρυξη για την δημοτική αστυνομία 2022

Θέμα ημερών είναι οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την δημοτική αστυνομία

Μιλάμε για πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας στη δημοτική αστυνομία από την προκήρυξη που θα δημοσιευθεί σε άμεσο χρονικό ορίζοντα.

Με πάνω από 1.500 άτομα θα γίνει η επάνδρωση στη Δημοτική Αστυνομία. Θα γίνει σε διάφορες περιοχές της χώρας εφόσον λειτουργεί η δημοτική αστυνομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσει και στην πόλη μας.

Πότε θα βγει η προκήρυξη για προσλήψεις στην δημοτική αστυνομία 2022

Εντός του Νοεμβρίου 2022 ακούγεται ότι θα είναι έτοιμη η προκήρυξη, ενώ οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως το τέλος του 2022.

Με πάνω από 1.500 άτομα θα στελεχωθεί η Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα.
Με πάνω από 1.500 άτομα θα στελεχωθεί η Δημοτική Αστυνομία σε όλη τη χώρα.

Ποια είναι τα προσόντα για την προκήρυξη της δημοτικής αστυνομίας 2022

Για να είσαι υποψήφιος για την δημοτική αστυνομία, θα πρέπει να έχεις συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σου και να μην έχεις υπερβεί, είτε το 30ο έτος είτε το 26ο έτος για κάποιους κλάδους.

Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών για την προκήρυξη στην δημοτική αστυνομία, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μέτρα ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μέτρα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα οι υποψήφιοι της προκήρυξης για την δημοτική αστυνομία

Απαιτείται να ξέρεις είτε Αγγλικά, ή Γαλλικά, ή Ιταλικά, ή Γερμανικά, ή Ισπανικα σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επίσης «Καλά», για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως τυπικό προσόν για τους υποψηφίους για την προκήρυξη στην δημοτική αστυνομία, συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παραπάνω που αναφέραμε ενώ παίζει ρόλο και αν προέρχεσαι από πολύτεκνη οικογένεια.