ΔΕΔΔΗΕ: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις;

Τοπίο
Τοπίο

Πρόκειται για την πλήρωση εκατό θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων και δικαιολογητικών για τις κατηγορίες Εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2021, έληξε την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Μέσω της προκήρυξης θα προσληφθούν υποψήφιοι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Οι θέσεις αφορούν τις εξής Περιφερειακές Ενότητες:

Αχαΐας
Θεσσαλονίκης
Πειραιώς
Φθιώτιδας

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα βγουν και τα αποτελέσματα για την ΔΕΔΔΗΕ.