Βοήθεια στο σπίτι προσωρινά αποτελέσματα: Πότε βγαίνουν;

pc
pc (πηγή: pexels.com)

Βοήθεια στο σπίτι προσωρινά αποτελέσματα: Πότε βγαίνουν;

Ολοκληρώθηκε η προθεσμία για την υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη βοήθεια στο σπίτι.

Σε λίγες μέρες βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας.