Αποτελέσματα 4κ 2020: Πότε θα βγουν;

Βράδυ
Βράδυ

Αρκετές προκηρύξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα…

Θα έχουμε την ανακοίνωση οριστικών και προσωρινών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με σχετικό εσωτερικό έγγραφο του ΑΣΕΠ, από το οποίο προκύπτουν τόσο οι νέες όσο και το σύνολο των προκηρύξεων που επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή για 1.625 μόνιμες θέσεις.

Πολλοί αναγνώστες μας ρωτούν για την προκήρυξη που έχει να κάνει με την βοήθεια στο σπίτι. Είναι μια προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση 2909 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Έχουν καθυστερήσει τα αποτελέσματα και είναι στην φάση ελέγχου των αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.