Αντιπεριφέρεια Εύβοιας: Κλειστή για το κοινό εξαιτίας του κορωνοϊόυ

Στo πλαίσιο της εφαρμογής πρόσθετων μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού από σήμερα Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 αναστέλλεται η υποδοχή και αυτοπρόσωπη παρουσία κοινού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Εύβοιας.

Ειδικότερα, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει εναλλακτικός, τηλεπικοινωνιακός τρόπος εξυπηρέτησης και αποκλειστικά ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση.

Αυτά είναι τα τηλέφωνα της αντιπεριφέρειας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας:
τηλ.:2221353690-790-890,e-mail:grammateia.antip@evia.pste.gov.gr, tsivika.f@evia.pste.gov.gr, tsekouras.g@evia.pste.gov.gr

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας:
– Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
τηλ. 2221353732, email: tsiapali.k@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τηλ.: 2221353747, email: nikolakaki.e@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων
τηλ.:2221353723, email: vgkiza@evia.pste.gov.gr
– Άδειες άσκησης επαγγέλματος
τηλ.:2221353744, email: papageorgiou.th@naevias.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων:
– Τμήμα Γραμματείας
τηλ.: 2221353823 -824, e-mail: dte-evo@pste.gov.gr

Διεύθυνση Ανάπτυξης:
– Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
τηλ.:2221353739-434-444,e-mail:antzoulatou.s@evia.pste.gov.gr, pilatis.g@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης
τηλ.2221353402, e-mail: manolis.d@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
τηλ.2221353512, e-mail: kalavri.s@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Επαγγέλματος
τηλ.2221353411-407,e-mail:kapenis.k@evia.pste.gov.gr, simitzis.p@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Γραμματείας
τηλ.: 2221353400 -430, e-mail: theodorou.k@ecia.pste.gov.gr

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
– Τμήμα Γραμματείας
τηλ: 2221353623 -629, e-mail: mourgias.d@naevias.gr
– Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
τηλ: 2221353621-622-624-628-610, e-mail: lialiaris@naevias.gr, rompa.i@naevias,gr, tsivika.g@naevias.gr, tsirogianis.th@naevias.gr
– Τμήμα Αδειών Οδήγησης
τηλ.:2221353607-602-603-605, e-mail: iosifidis.m@naevias.gr, lizos.p@naevias.gr, sidiropoulos.g@naevias.gr
– Τεχνικό Τμήμα
Τηλ.:2221353693-614-615-635,e-mail:sofianof.g@naevias.gr, veziris.n@naevias.gr, pithoula.f@naevias.gr
– Τμήμα Αλιβερίου
τηλ.2223351202, e-mail: mpokaris.g@naevias.gr
– Τμήμα Ιστιαίας
Τηλ.2226351409 -412, e-mail: lazaridou.e@naevias.gr

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού
τηλ. 2221353991, e-mail: sotiriou.a@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Προμηθειών
τηλ.: 2221353710-711, e-mail: paliaroutis.k@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης
τηλ.: 2221353712, e-mail: karali.e@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Δημοσιονομικού Ελέγχου
τηλ. 2221353631, e-mail: aposimopoulos@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού & Μισθοδοσίας
τηλ. 2221353536, e-mail: sstavridis@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Γραμματείας
τηλ.2221353694

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
– Τμήμα Κτηνιατρικής
τηλ:2221353900, 2221353537, e-mail: kekempanos.n@evia.pste.gov.gr, xatzinaki.v@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Υποστήριξης-Υλοποίησης Μέτρων Π.Α.Α.
τηλ:2221353924, e-mail: tsioutsioula.p@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Φυσικής & Ζωικής Παραγωγής
τηλ. 2221353906, e-mail: giannakis.s@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
τηλ.:2221353922, 2221353918, e-mail: spartinos.s@evia.pste.gov.gr , karantoni.a@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Αλιείας
τηλ.: 2221353945, e-mail: papanikolaou.s@evia.pste.gov.gr
– Τμήμα Πολιτικής Γης & Αναδασμών
τηλ.: 2221353939, e-mail: aggelidi.d@evia.pste.gov.gr
– Πρωτόκολλο
τηλ.:2221353948, e-mail: xidis.th@evia.pste.gov.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
τηλ: 2221353442 -445 -446 -449
e-mail: loukas.v@evia.pste.gov.gr

Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.
τηλ.: 2221026626, 2221089706, e-mail: info@anevia.gr

Αναπτυξιακή Διαχειριστική (ΑΝ.ΔΙΑ.)
τηλ. 2231067047, 2221353926, e-mail: andia@otenet.gr

Αγροδιατροφική Συμπαράταξη Στερεάς Ελλάδας
τηλ.2221353543, e-mail: info@agrifoodcentralgreece.gr

Kέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.Ε.)
τηλ.: 2221353826, e-mail: info@kye.com.gr