Άδεια ειδικού σκοπού 2022: Ποια τα βήματα;

Ενεργοποιείται ξανά η άδεια ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα, δίνεται άδεια ειδικού σκοπού για όλο το διάστημα που διαρκεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εκπαίδευσης όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα παιδιά.

Ο εργαζόμενος γονέας απλά ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας βεβαίωση από την οικεία μονάδα ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία της συνολικά ή τμηματικά, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Η βεβαίωση αυτή τηρείται στο χώρο εργασίας.

Άδεια ειδικού σκοπού αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικά σχολεία και ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.