Αγίου Ευστρατίου: Πότε γιορτάζει;

Εκκλησία
εκκλησία

Πότε γιορτάζει ο Στράτος και ο Στρατόνικος.

Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι η γιορτή του μάρτυρος αγίου Στρατονίκου. Ο Στρατόνικος προέρχεται από τις λέξεις στρατός+νίκη που σημαίνουν “οπλισμένοι άντρες οργανωμένοι για πόλεμο, σκορπισμένος, ο λαός σε αντιδιαστολή προς τους σοφούς και επικρατώ στη μάχη”.