Αγία Τριάδα: Πότε γιορτάζει το 2021

Η γιορτή του ονόματος Τριάδα είναι κινητή και γιορτάζεται φέτος στις 21 Ιουνίου.

Αγία Τριάδα ονομάζεται το σύνολο των προσώπων του Θεού, στο Χριστιανισμό. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας Τριαδικός, επειδή έχει μία ουσία (φύση), και τρία πρόσωπα (υποστάσεις).

Τα τρία πρόσωπα ή υποστάσεις είναι Ο Πατήρ, Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα τα οποία είναι αδιαίρετα και ομοούσια κατά τη θεότητα, έχουν την ίδια δύναμη και κοινή Θεία ουσία.

Αποτελεί ένα από τα κυριότερα δόγματα που αποδέχεται η πλειοψηφία των εκκλησιών του χριστιανικού κόσμου, το οποίο είναι γνωστό και ως Τριαδικό Δόγμα.