Αγελάδα

Η αγελάδα είναι το κυριότερο παραγωγικό ζώο που ο άνθρωπος εξημέρωσε και το έκανε κατοικίδιο από πολύ παλιά εποχή.

Αγελάδες στην Εύβοια μπορείτε να βρείτε σε ορεινά χωριά. Συνήθως τις συναντάμε σε ορεινές περιοχές που έχουν κλίμα όχι τόσο ζεστό και καλύτερη ποιότητα γης.

Αρχική της πατρίδα ήταν η Ασία, από την οποία απλώθηκε σ’ όλη τη Γη, μαζί με τον άνθρωπο.

Οι φυσικοί παράγοντες κάθε τόπου, όπου εγκαταστάθηκε (κλίμα, τροφή, ποιότητα εδάφους, υψόμετρο κτλ.) την ανάγκασαν σε προσαρμογή, όπως άλλωστε όλα τα ζωικά είδη. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες φυλές αγελάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τη διαφοροποίηση αυτή επαύξησε, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, η δράση του ανθρώπου στην Ευρώπη που, χρησιμοποιώντας ζωοτεχνικές μεθόδους (επιλογή, διασταύρωση, πλούσια διατροφή κ.ά.), κατόρθωσε να της δώσει τη σημερινή μορφή της «βελτιωμένης» αγελάδας. Στα δυτικά κυρίως η «βελτίωση» προχώρησε περισσότερο.

Σ’ αυτό βοήθησαν και οι πολύ ευνοϊκές για την αγελάδα συνθήκες των παράκτιων περιοχών και των νησιών της Μάγχης, της Βόρειας θάλασσας και της Αγγλίας, όπως είναι το εύκρατο κλίμα και η υγρασία που διατηρούν καταπράσινα λιβάδια όλο το χρόνο. Οι βελτιωμένες αυτές φυλές μεταφέρθηκαν και κατέκτησαν την Αμερική και ήδη απλώνονται σ’ όλο τον κόσμο.

Η αγελάδα χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για γαλακτοπαραγωγή και αναπαραγωγή, το βόδι και κυρίως το μοσχάρι για κρεατοπαραγωγή, ενώ ο ταύρος μόνο για αναπαραγωγή. Τα βόδια χρησιμοποιούνταν παλαιότερα και για τις αγροτικές εργασίες.