Αγία Παρασκευή Χαλκίδας

Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Αγία Παρασκευή.

Κατασκευάστηκε από την λατινική εκκλησία κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας. Μετά την κατάκτηση της Εύβοιας από τους Φράγκους ανακατασκευάστηκε σε γοτθικό ρυθμό. Επιπλέον τροποποιήσεις έλαβαν χώρα μετά το 1853, όταν η πρόσοψη καταστράφηκε από σεισμό.