Πότε θα γίνει η πληρωμή για το voucher 30-49 [Ρεπορτάζ]

Πότε ξεκινά η πληρωμή της πρακτικής για το πρόγραμμα του voucher 30-49;
Πότε ξεκινά η πληρωμή της πρακτικής για το πρόγραμμα του voucher 30-49;

Voucher 30-49: Οι ωφελούμενοι ήταν χιλιάδες και αρκετοί ήταν και από την Εύβοια.

Το voucher 30-49 υλοποιήθηκε με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (trainingvoucher) και περιλάμβανε τις δράσεις μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας- πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Δικαιούχοι ήταν 10.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων.

Κάθε πολίτης που ολοκλήρωσε και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα.

Πρόκειται για το επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ, από τον ΟΑΕΔ.

Πότε θα γίνει η πληρωμή της πρακτικής του voucher 30-49;

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει. Το πότε θα πληρωθεί ο κάθε ωφελούμενος εξαρτάται από το πότε ο πάροχος στον οποίο παρακολούθησε το πρόγραμμα έστειλε τα δικαιολογητικά του. Ο καταρτιζόμενος, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.