Γυμνάσια – Λύκεια: Πότε παίρνουμε βαθμούς το 2024 στα σχολεία;

Πότε Ανακοινώνονται οι Βαθμοί για Γυμνάσια και Λύκεια το 2024: Ένας Τρόπος Αξιολόγησης και Προόδου

Πότε παίρνουμε βαθμούς για Γυμνάσια και Λύκεια, πρώτου τετραμήνου και δευτέρου τετραμήνου 2024
Πότε παίρνουμε βαθμούς πρώτου τετραμήνου και δευτέρου τετραμήνου 2024

Κάθε χρόνο, η ανακοίνωση των βαθμών αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τους μαθητές για τα σχολεία των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύπλοκη και συνεπάγεται πολλούς παράγοντες. Ας ρίξουμε μια ματιά για το πότε ανακοινώνονται οι βαθμοί για το σχολικό έτος 2024.

Πρώτο Τετράμηνο: Η Αξιολόγηση της Προόδου

Πότε βγαίνουν οι βαθμοί για το πρώτο τετράμηνο 2024; Το πρώτο τετράμηνο ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, οι καθηγητές αξιολογούν την συμμετοχή, το ενδιαφέρον, τις δοκιμασίες αξιολόγησης και τις εργασίες των μαθητών.

Οι βαθμοί ανακοινώνονται στους γονείς και τους κηδεμόνες μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη ή αρχές Φεβρουαρίου.

Δεύτερο Τετράμηνο: Ολοκλήρωση της Σχολικής Χρονιάς

Προς το τέλος Μαΐου, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ολοκληρώνουν τη σχολική χρονιά. Εκείνο το διάστημα, οι μαθητές του Γυμνασίου λαμβάνουν τους βαθμούς του δεύτερου τετραμήνου μέχρι το τέλος Μαΐου, ενώ οι μαθητές των Λυκείων τους λαμβάνουν το αργότερο μέχρι τις 23 Μαΐου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Προαγωγικές Εξετάσεις: Η Τελική Αξιολόγηση

Οι βαθμοί των προαγωγικών εξετάσεων και ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.

Έως τις 21 Ιουνίου, οι γονείς λαμβάνουν όλους τους βαθμούς μέσω email, προσφέροντας τη δυνατότητα για αναλυτική επισκόπηση της επίδοσης των μαθητών τους.

Η ανακοίνωση των βαθμών είναι ένας σημαντικός τρόπος παρακολούθησης της προόδου των μαθητών.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τους χρονικούς περιορισμούς αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επόμενη σχολική περίοδο με στόχους και βελτιωτικές προσπάθειες