Συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας 2024 ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Υπάρχει και ένα επίδομα για όσες είναι μητέρες

Συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας ΟΑΕΔ
Συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας ΟΑΕΔ

Συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας ΟΑΕΔ 2024: Πότε καταβάλλεται και πως;

Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων για το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας, καθώς πλέον η Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας (ΔΥΠΑ) ανέλαβε τον ρόλο παροχής της συγκεκριμένης επιδότησης.

Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο υποβολής δηλώσεων για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες.

Αρχικά, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Αυτό μπορεί να γίνει στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epektases-tes-eidikes-adeis-prostasias-tes-metrotetas.

Εκεί, οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς TaxisNet για να συμπληρώσουν την αναγκαία δήλωση.

Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας το περασμένο έτος, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη υποβάλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή δήλωση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία που έλαβαν ή θα λάβουν την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.

Στη δήλωση, θα πρέπει να δηλώσουν αν είναι σε συνέχεια της αρχικής λήξης της άδειας, είτε μετά την παρεμβολή κανονικής άδειας έτους 2022, είτε μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη.

Επίσης, στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ πρέπει να καταγραφούν ακριβή χρονικά διαστήματα κανονικής άδειας ή πραγματικής εργασίας.

Το νέο σύστημα είναι σχεδιασμένο για να καθιστά τη διαδικασία πιο διαφανή και εύκολη για τους δικαιούχους.

Με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, η υποβολή δηλώσεων γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο και προσφέροντας έναν πιο άνετο τρόπο διαχείρισης των επιδοτήσεων μητρότητας.