Πρωτοχρονιά 2024 με το παλιό ημερολόγιο: Πότε είναι;

Πότε γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά 2024 με το παλιό ημερολόγιο

Η εορτή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, έρχεται μερικές ημέρες αργότερα. Πότε όμως;

Πώς καθορίζεται η Πρωτοχρονιά του 2024 σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο; Αναμφισβήτητα, δεν πέφτει στις 1η Ιανουαρίου 2024.

Η εορτή της Πρωτοχρονιάς με το παλιό ημερολόγιο καταφτάνει μερικές ημέρες αργότερα.

Ειδικότερα, για τους πιστούς που τηρούν το παλιό ημερολόγιο, η Πρωτοχρονιά πέφτει στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Οι Παλαιοημερολογίτες γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά τους 13 ημέρες μετά, πρακτικά στις 14 Ιανουαρίου.

Ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο και είναι γνωστοί ως Παλαιοημερολογίτες.

Σημειώνεται ότι το παλιό ημερολόγιο χρησιμοποιείται σήμερα από όλα τα Πατριαρχεία και όλες τις Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Η Εκκλησία της Ελλάδας, από τον Φεβρουάριο του 1924, αποφάσισε να ακολουθεί το νέο ημερολόγιο για τις θρησκευτικές εορτές, εξαιρουμένων των κινητών εορτών που βασίζονται στο Πάσχα, το οποίο εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση το παλιό ημερολόγιο.