Πότε πληρώνει το ΜΤΠΥ;


Πότε θα ξεκινήσει η πληρωμή από το ΜΤΠΥ; Ποια ημερομηνία της πληρωμής του Δ τριμήνου;
Πότε θα ξεκινήσει η πληρωμή από το ΜΤΠΥ; Ποια ημερομηνία της πληρωμής του Δ τριμήνου;

Η πληρωμή μερισμάτων από το ΜΤΠΥ πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχετε δηλώσει, την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε τριμήνου. Τα ποσά των αναδρομικών μερισμάτων καταβάλλονται συγχρόνως με το μηνιαίο μέρισμα, στην επόμενη τριμηνιαία καταβολή μετά την έκδοση της απόφασης.

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 το ΜΤΠΥ πληρώνει τα ποσά των μερισμάτων του τέταρτου τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 76.773.933,09 στο σύνολο των 291.522 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Τετάρτη 28/12/2022 το ΜΤΠΥ έχει και άλλη πληρωμή. Θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους € 2.415.923,78 σε 4.972 νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και 30/11/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.264 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης σε 708.