Παράκαμψη Χαλκίδας: Το έργο που ακούμε όλα τα χρόνια, θα γίνει;

Το ακούμε πολλά χρόνια και πιστεύουμε ότι κάποτε θα γίνει.

Είναι ένα από τα δώρα που περιμένουν για χρόνια οι κάτοικοι στη Χαλκίδα. Μάλιστα όταν θα γίνει θα φέρει χαμόγελα στον τουρισμό αλλά και στην ασφάλεια των ζωών των κατοίκων της. Πιστεύεται πως θα μειώσει τα τροχαία ατυχήματα.

Διαβάστε πότε θα γίνει το μεγάλο αυτό έργο στη Χαλκίδα