Νταντάδες της γειτονιάς στην Ευβοια το 2024: Πως θα κάνετε αίτηση;

Σε λειτουργία είναι το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς και τα καλά νέα είναι ότι ξεκίνησε η πλατφόρμα και στην Εύβοια

Το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς 2024" έχει τεθεί σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.

Πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς 2024: Η Ευκαιρία για Εργασία και Φροντίδα Παιδιών ακόμα και στην Εύβοια.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι, το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς 2024” έχει τεθεί σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.

Αυτή η πρωτοβουλία, που υλοποιείται μέσω της κυβέρνησης, δίνει τη δυνατότητα σε γονείς να βρουν αξιόπιστες νταντάδες για τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης για εκπαιδευμένους επαγγελματίες ή ακόμα και για άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν για τον ρόλο της νταντάς.

Πώς Κάνουν Αίτηση οι Νταντάδες

Για να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι νταντάδες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr και να εγγραφούν στο “Μητρώο Επιμελητών”.

Αυτό προϋποθέτει τη συμπλήρωση στοιχείων όπως το δελτίο ταυτότητας, άδεια διαμονής, τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης, πιστοποιητικά ιατρών για την καλή ψυχική υγεία, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικό ελληνομάθειας και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Η πιστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των νταντάδων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Οι Οφέλη του Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε γονείς, μονογονείς, αναδόχους, και ιδίως σε μητέρες, για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας.

Επίσης, η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εξασφαλίζοντας ότι οι οικογένειες σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Δικαιούχοι και Οικονομική Ενίσχυση

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μητέρες και οι πατέρες που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και άνεργες μητέρες