Επίδομα μακροχρόνια ανέργων 400 ευρώ: Ποιοι θα πάρουν τα χρηματα;

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από μακροχρονίως ανέργους για την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Αφορά ανέργους οι οποίοι συμπλήρωσαν 12μηνη ανεργία από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους και μετά.
Ποιοι άνεργοι δεν θα το πάρουν;
Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες
Άνεργοι που έχουν καταγεγραμμένα ημερομίσθια, εντός του 12μηνου ανεργίας.
Άνεργοι, οι οποίοι από την 1η Μαρτίου συμπλήρωσαν ένα έτος εκτός αγοράς εργασίας, όμως τώρα απασχολούνται, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Αν έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ), είτε να επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να καταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ.

Οι πληρωμές θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 2-4 εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση ή την καταχώρηση του ΙΒΑΝ.